Андрій Кубко про останні зміни в трудовому законодавстві

21.07.2022

Партнер ЮФ «Салком» Андрій Кубко розповідає про останні зміни в трудовому законодавстві.

Набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 р. № 2352-IX.

Серед іншого, ним запроваджено нововведення у регулюванні гарантій для працівників на час виконання державних обов’язків.

Було внесено зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України.

Раніше норми статті 119 КЗпП покладали на роботодавця обов’язок збереження місця роботи, посади і середнього заробітку за працівниками, які були призвані або прийняті за контрактом на військову службу під час дії особливого періоду. Із внесенням змін до КЗпП роботодавці більше не будуть зобов’язані зберігати середній заробіток за такими працівниками, а лише їх місце роботи і посаду.

Також парламентом було прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність».

  • Закон запроваджує так званий договірний режим регулювання для певних видів трудових відносин. Цей режим застосовується коли роботодавець є суб’єктом малого або середнього підприємництва і кількість працівників не перевищує 250 осіб за календарний рік; а також якщо розмір заробітної плати працівника становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць.
  • Договірний режим регулювання надає сторонам трудових відносин – роботодавцю і працівнику – більшої гнучкості у визначенні умов трудового договору і розширює їх можливість відступати від положень трудового законодавства, врегулювавши відносини на власний розсуд відповідно до комерційних потреб роботодавця та інтересів працівника.
  • В рамках договірного режиму сторони трудового договору можуть за своєю взаємною згодою врегульовувати питання щодо виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат тощо.
  • Визначено перелік істотних умов трудового договору при застосуванні договірного режиму. Зокрема передбачено істотну умову про виникнення та порядок врегулювання конфлікту інтересів.
  • Розширено можливість укладення строкових трудових договорів, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
  • Запроваджено особливості надання відпусток, оплати праці, залучення працівника до надурочних і нічних робіт.
  • Запроваджено положення про те, що трудові відносини в частині, яка не врегульована нормами КЗпП регулюються загальними положеннями Цивільного кодексу України щодо договірних відносин.