Практики

Конкурентне право

Юридична фірма "Салком" надає своїм клієнтам комплексні послуги з правового супроводу створення та розвитку бізнесу. У зв’язку із цим практика антимонопольного та конкурентного права є однією з основних практик фірми.

Фірма надає консультації з питань, пов’язаних із застосуванням конкурентного законодавства України, супроводжує процеси економічної концентрації суб’єктів господарювання, отримує необхідні дозволи на здійснення узгоджених дій на відповідних ринках товарів, робіт, послуг.

Юристи фірми мають практичний досвід роботи в питаннях, пов’язаних із захистом інтересів клієнтів від недобросовісної конкуренції, в тому числі при неправомірному використанні комерційних найменувань, торгових марок, рекламних матеріалів, здійснюють представництво інтересів клієнта у відносинах з Антимонопольним комітетом України.

До послуг фірми також належать захист інтересів клієнта у випадку розповсюдження неправдивих, неточних або неповних відомостей про компанію, які заподіяли або можуть заподіяти шкоду діловій репутації; захист інтересів клієнта при розголошенні та використанні його комерційної таємниці.

Фірма пропонує клієнтам наступні послуги:

  • підготовка юридичних висновків та консультацій з питань конкурентного та антимонопольного законодавства;
  • структурування угод та розробка оптимальних схем реалізацій угод з метою приведення їх у відповідність до вимог конкурентного законодавства;
  • отримання попередніх висновків Антимонопольного комітету України стосовно трансакцій, які плануються;
  • участь у переговорах з Антимонопольним комітетом України з питань отримання узгоджень на здійснення концентрації або узгоджені дії;
  • отримання дозволів на концентрацію, узгоджені дії та супровід інтересів клієнта в Антимонопольному комітеті України;
  • припинення недобросовісної конкуренції, включаючи підготовку необхідних документів для подачі заяв до Антимонопольного комітету України з проведення розслідувань, пов’язаних з порушеннями конкурентного законодавства;
  • представництво інтересів клієнтів під час проведення органами Антимонопольного комітету України розслідувань, пов’язаних з порушеннями конкурентного законодавства;
  • представництво інтересів клієнта в судах при оскарженні рішень Антимонопольного комітету України.