Практики

Банківське та фінансове право

До сфер юридичних практик фірми входить надання юридичних послуг у галузі фінансів, банківського права та валютного регулювання. Сфера послуг фірми у зазначених напрямках може бути реалізована як стосовно банківських та інших фінансових закладів, так і їх клієнтів – юридичних та фізичних осіб.

З метою побудови стабільного фундаменту діяльності банків фірма здійснює консультаційну правову підтримку як на момент створення банку, так і в процесі його діяльності та/або реорганізації, ліквідації. Володіючи практичними навичками у сфері банківських послуг, фірма надає правову допомогу в роботі банку з проблемними кредитами, сприяє вирішенню нестандартних ситуацій, надає оперативні консультації. Правовий супровід фірмою діяльності банку допоможе йому закріпити свої позиції на ринку, скоротити ризики під час надання ним банківських послуг та ведення іншої діяльності, а також створить стійкий до посягань третіх осіб (включаючи його клієнтів) механізм захисту прав та інтересів банку.

Фінансовий консалтинг здійснюється фірмою в усіх сферах ринку фінансових послуг: злиття та поглинання у фінансовому секторі, секьюритизації, приватного розміщення цінних паперів, випуску єврооблігацій, правового супроводу міжнародних та національних (муніципальних) кредитних угод, включаючи синдиковані кредити. Ми забезпечуємо також юридичну підтримку фінансування промисловості, торгівлі, транспорту, енергетики та інших галузей.

Таким чином, юридична фірма „Салком” надає повний спектр юридичних послуг у сфері банків та фінансів, а саме:

Супровід питань у сфері банківських послуг:

 • Консультації з питань створення, реорганізації та ліквідації банків (включаючи їх представництва та філіали), адаптації корпоративної структури банків до вимог законодавства.
 • Супровід питань, що стосуються корпоративних прав банку в інших суб’єктах господарювання (як у резидентах, так і в нерезидентах) та/або інших учасників у банку. Проведення due diligence банку або іншого суб’єкта, що має намір продавати або купувати корпоративні права.
 • Представництво інтересів банківських установ у відносинах з Національним банком України, Антимонопольним комітетом України й іншими суб’єктами.
 • Консультації/роз’яснення чинного законодавства в частині надання банківських послуг з метою формування банком прийнятного для нього механізму їх надання.
 • Правовий аналіз та вдосконалення документів банку або підготовка нових: а) методологічних документів (зокрема, положень про надання відповідних банківських послуг); б) договорів та інших документів, які стосуються банківської діяльності (зокрема, договорів з надання банківських послуг, включаючи договори забезпечення надання клієнтам кредитних послуг); в) при встановленні співробітництва банку з третіми особами; г) інших документів діяльності банку.
 • Здійснення due diligence майна (майнових прав на нього) особи, яка має намір передати його банку у забезпечення (заставу, іпотеку) за кредитними операціями, користування (оренду) або у власність, в т.ч. майна, яке вже знаходиться у банка у забезпеченні, користуванні, власності на момент його звернення за правовою допомогою до фірми.
 • Правова підтримка питань, пов’язаних з використанням валютного законодавства (отримання індивідуальних ліцензій НБУ, питання інвестування в Україну та за її межі, використання іноземної валюти на території України, міжнародні розрахунки, інші питання валютного регулювання).
 • Консультування та супровід питань кредитування резидентів нерезидентами.
 • Вирішення суперечливих питань (в тому числі, у судовому порядку), пов’язаних з банківським, валютним та іншим законодавством.

Послуги у сфері фінансових послуг, які надаються іншим фінансовим та нефінансовим установам:

 • Створення, супровід діяльності, реорганізація фінансових установ (кредитних союзів, недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування, лізингових та страхових компаній та інших суб’єктів із зазначеним правовим статусом).
 • Роз’яснення питань стосовно проведення фінансового моніторингу здійснюваних клієнтом операцій з боку фінансових установ та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу (наприклад, нотаріусів, ріелторів, аудиторів, бухгалтерів, суб’єктів, які працюють за готівкові кошти, та інших осіб), що випливає із законодавства України з питань боротьби з легалізацією прибутків, отриманих злочинним шляхом.
 • Консультації відносно організації та використання механізмів інвестування житла (включаючи фонди фінансування будівництва або фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, випуск житлових облігацій, інші схеми, які допускає закон). Розробка необхідної документації (в т.ч. договорів), пов’язаних з використанням цих механізмів.
 • Підготовка юридичних висновків з питань довірчого управління майном.
 • Консультації з питань надання усіх видів фінансових послуг, ліцензування діяльності з надання певних фінансових послуг; підготовка договорів на відповідні фінансові послуги; розробка фінансових схем.
 • Взаємини з державними органами та органами місцевого самоврядування під час проведення операцій на ринку фінансових послуг.