Практики

Контрактне право

Юридична фірма „Салком” має значну практику юридичного супроводу договірних відносин. Кваліфікована юридична допомога надається при укладенні, зміні, виконанні та припиненні договорів, сторонами яких можуть виступати як українські фізичні та юридичні особи, так і нерезиденти.

Спеціалісти фірми консультують з безлічі питань, які виникають на кожному етапі розвитку договірних правовідносин, забезпечуючи клієнту максимально комфортні юридичні умови для ведення його бізнесу.

Комплексний супровід договірних відносин клієнта включає в себе й консультування з усіх супутніх правових питань, зокрема податного, митного права, права інтелектуальної власності, представництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, реєстраційних процедурах, судового захисту інтересів клієнта тощо.

Юридична фірма „Салком” має значний досвід у підготовці різноманітних договорів, зокрема купівлі-продажу, поставки, ліцензійних договорів, договорів про надання послуг, оренди, про спільну діяльність, страхування, кредитних, факторингових, підрядних договорів, договорів комерційної концесії та ін.

Фірма також здійснює комплексний правовий супровід угод в сфері міжнародної торгівлі, включаючи представництво інтересів клієнтів у різноманітних судах, в тому числі у міжнародному комерційному арбітражі. Міжнародний досвід фірми дозволяє надавати висококваліфіковану юридичну допомогу у випадку необхідності застосування до контрактів законодавства інших держав, а також при використанні в договірних відносинах клієнта іноземних мов. У випадку необхідності вирішення спорів, пов’язаних з юрисдикцією іноземних держав, юридична фірма „Салком” має можливість залучення та використання партнерів в усьому світі.

У контрактній практиці фірми можна виділити наступні основні напрямки:

  • консультування та підготовка усіх видів договорів, включаючи зовнішньоекономічні договори;
  • участь у переговорах з партнерами та/або контрагентами клієнта, пов’язаних з укладенням, зміною, виконанням або розірванням договорів;
  • юридична експертиза проектів договорів, які пропонуються клієнту для підписання;
  • консультування стосовно оптимізації оподаткування та митних зборів при здійсненні угоди;
  • індивідуальна розробка спеціальних договірних конструкцій, які не передбачені чинним законодавством України;
  • консультування та юридичний супровід процедур отримання ліцензій, патентів, дозволів та інших документів, необхідних для здійснення договірної діяльності;
  • складання арбітражних застережень, ефективних способів забезпечення зобов’язань, а також інших юридичних механізмів захисту інтересів клієнта у договірних відносинах;
  • комплексний супровід зовнішньоекономічної діяльності;
  • підготовка юридичних довідок, висновків, а також due diligence;
  • представництво інтересів клієнта у випадку виникнення спорів з контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування, як на території України, так і поза її межами.