Цінні папери та фондовий ринок

Фірма надає клієнтам послуги у сфері випуску та обігу різних видів цінних паперів, договірного супроводу їх придбання або відчуження, проходження цінними паперами лістингу на українських фондових біржах, використання цінних паперів як механізму залучення фінансування, а також правового супроводу діяльності емітентів цінних паперів на предмет виконання вимог законодавства про фондовий ринок, у тому числі:

  • консультації та підготовка юридичних висновків з питань зобов'язань емітентів цінних паперів про розкриття інформації на фондовому ринку.
  • представництво інтересів клієнта у відносинах із професійними учасниками фондового ринку (торговцями цінними паперами, депозитаріями, зберігачами, реєстраторами, інвестиційними фондами тощо).
  • правову експертизу і підготовку проектів договорів купівлі-продажу цінних паперів; юридичний супровід операцій з цінними паперами, підготовка інших договорів з цінними паперами.
  • представництво інтересів клієнта в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку в рамках реєстрації випуску цінних паперів, а також при розгляді справ про правопорушення на ринку цінних паперів;
  • юридичний супровід випуску (емісії) акцій і облігацій підприємств підготовка і подача необхідного пакету документів для здійснення емісії;
  • консультування при використанні різних видів цінних паперів із залученням фінансування, у тому числі в будівельній сфері;
  • представництво інтересів клієнта в суді при розгляді спорів з оскарження угод з акціями.

При взаємодії зі своїми зарубіжними партнерами фірма здійснює правовий супровід операцій з випуску та обігу цінних паперів українських емітентів та їх похідних за кордоном.

Публікації

Акції та облігації у складі активів недержавних пенсійних фондів

Розміщення українськими емітентами акцій на іноземних фондових біржах

Примусовий викуп акцій

Ліквідація юрособи, що здійснює діяльність по веденню реєстру власників іменних цінних паперів