Корпоративне право. М&A

Юридична фірма „Салком” має багаторічний досвід правового супроводу великого та середнього бізнесу, як на території України, так і за її межами.

Наші послуги в практиці корпоративного права включають:

 • створення та реєстрація суб’єктів господарювання різноманітних організаційно-правових форм, а також відокремлених підрозділів юридичних осіб;
 • оформлення ліцензій та дозволів, реєстрацію у державних органах та дотримання інших регуляторних вимог, які виникають як при створенні бізнесу, так і в процесі ведення господарської діяльності;
 • правовий супровід процедури державної реєстрації іноземних інвестицій на території України;
 • реорганізацію юридичних осіб;
 • здійснення усього комплексу дій, спрямованих на приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 р.;
 • комплексний супровід угод злиття та поглинання, в т.ч. розробка оптимальних схем злиття та поглинання компаній;
 • отримання дозволів та узгоджень державних органів при злитті та поглинанні;
 • захист від недружніх поглинань та корпоративного шантажу власників бізнесу;
 • юридичний супровід операцій з цінними паперами;
 • підготовку та проведення зборів акціонерів, учасників господарських товариств;
 • моделювання корпоративного управління в процесі діяльності суб’єктів господарювання, побудова ефективних моделей корпоративного управління залежно від специфіки господарської діяльності юридичних осіб та цілей власників бізнесу;
 • правовий супровід припинення юридичних осіб шляхом ліквідації, а також їх відокремлених підрозділів;
 • послуги з проведення комплексної незалежної юридичної експертизи (due diligence);
 • участь у вирішенні та врегулюванні корпоративних конфліктів тощо.

Крім того, юристи фірми мають досвід у:

 • створенні та вдосконаленні стандартів корпоративного управління юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми;
 • консультування з усіх питань придбання та злиття, як в угодах в межах України, так і укладених згідно законодавству іноземних держав;
 • комплексному юридичному супроводу після завершення угоди, в тому числі з питань ведення бізнесу або реструктуризації.

Публікації

Практичні аспекти корпоративного правління ТОВ. Виконавчий орган

Спрощення процедури державної реєстрації

Практичні аспекти корпоративного правління ТОВ

Повноваження виконавчого органу господарського товариства

Ліквідація юрособи, що здійснює діяльність по веденню реєстру власників іменних цінних паперів

Окремі аспекти запропонованих змін до Закону про акціонерні товариства

Новини

Євген Кубко, президент ЮФ „Салком”, виступив з доповіддю на конференції з українського корпоративного права у м. Франкфурті

Євген Кубко, президент ЮФ „Салком”, взяв участь у IV Щорічному форумі з корпоративного права